width="150"

wojciechabramowicz.pl


 

PARTNERZY:


 

 

 "Kto mówi: Biada! Kto mówi: Ach!
U kogo jest kłótnia? U kogo skarga?
Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy?
Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny.
Nie patrz na wino, jak się czerwieni,
gdy się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. 
W końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija.
Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy,
a twoje serce mówić będzie opaczne słowa.
I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu
i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu.
Bili mnie, a wcale nie bolało
tłukli mnie, a nic nie czułem.
Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę."

Biblia Warszawska, Przypowieści Salomona 23:29-35,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne; Warszawa 1975

 

 

Pojęcie uzależnienia i jego objawy


Pojęcie uzależnienia używane jest w odniesieniu do konkretnej substancji lub zachowania. Mówi się więc o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, hazardu, nikotyny, pracy, itp. Wielu autorów traktuje ten problem bardzo globalnie mówiąc wręcz o uzależnionym społeczeństwie.
Uzależnienie jest przekroczeniem niewidzialnej ale bardzo realnej granicy pomiędzy pragnieniem, pozostającym jeszcze w sferze kontroli a potrzebą. Przekracza się ją tylko raz.

Ustalono cztery charakterystyczne cechy potrzeby, znajdujące potwierdzenie w molekularnych badaniach nad mózgiem. Potrzeba jest przemożna, podstawowa, automatyczna i trwała. Przemożna, czyli silniejsza niż ośrodek decyzyjny w mózgu, podstawowa, bo staje się ważniejsza niż zachowanie życia. Potrzeba pojawia się automatycznie, sterowana niewidzialnym mechanizmem wewnętrznym. Ma również charakter trwały, nieodwracalnie wpisany w psychikę uzależnionego.

Słowo "uzależnienie" stało się bardzo popularne. U jego podstawy leży utrata kontroli nad własnym myśleniem i zachowaniem, a w konsekwencji kontroli nad życiem, które sprowadza się do ciągłego poszukiwania kontaktu z substancją lub sytuacją wyzwalającą określony, dobrze znany stan emocjonalny. Zatem uzależnienie należy postrzegać w kategoriach procesu, który obejmuje szereg zmian zachowania myślenia i odczuwania powstających i pogłębiających się na przestrzeni czasu.

Rodzaje uzależnienia             

Uzależnienie fizyczne, to nabyta, silna potrzeba zażywania jakieś substancji, odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np.: bóle brzucha, biegunka, uczucie zimna, wymioty, drżenie mięśni, drżenie rąk, kłopoty ze snem). Odstawienie substancji prowadzi do wystąpienia zespołu objawów nazywanych zespołem abstynencyjnym.

Uzależnienie psychiczne, to stan, w którym osoba nie potrafi bez pomocy z zewnątrz przerwać zachowań kompulsywnych.
Objawami uzależnienia psychicznego jest wzrost tolerancji na działanie środka oraz obniżenie efektu przyjemności, którego on dostarcza, kompulsywna konsumpcja kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia, osłabienie woli, obsesja przyjmowania i natręctwa myślowe utrzymujące się i nawracające nawet po wieloletniej abstynencji, samooszukiwanie się usprawiedliwiające wykonywanie danej czynności oraz brak zainteresowania otoczeniem niezwiązanym ze środkiem i jego zdobywaniem.

Uzależnienie społeczne, to zażywanie substancji psychoaktywnych pod wpływem mody, w grupie ludzi podobnych do siebie. Wiąże się z rezygnacją z ważnych dla siebie aktywności i ról społecznych ( np. utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik zainteresowań). Aby zredukować dysonans poznawczy, osoby uzależnione dobierają sobie towarzystwo o podobnym poziomie konsumpcji.

Objawy osiowe zespołu uzależnienia od alkoholu 
      
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów ICD-10 o istnieniu uzależnienia od alkoholu świadczy wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu roku
w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

1. Silne pragnienie, lub poczucie przymusu picia (tzw. "głód alkoholowy").
2. Trudność, lub wręcz brak kontroli zachowań związanych z piciem alkoholu: trudność
w unikaniu rozpoczęcia picia, jego zakończeniu, ilości wypitego alkoholu.
3. Objawy po odstawieniu alkoholu: drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenne) lub stosowanie tzw. klina, czyli picie alkoholu w celu usunięcia tych objawów.
4. Zmieniona (najczęściej zwiększona tolerancja) alkoholu: w celu osiągnięcia tych samych efektów trzeba wypić coraz więcej.
5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków: zaniedbywane są inne przyjemności, zainteresowania, a zachowania ograniczają się do 1-2 wzorców.
6. Uporczywe picie pomimo oczywistych dowodów na szkodliwość: pojawiające się konsekwencje zdrowotne, utrata pracy, utrata rodziny i inne.

Pytania do objawów osiowych

Odpowiedź na poniższe pytania pokazuje zmianę zachowania w używaniu alkoholu i może wskazywać na pojawienie się problemu uzależnienia od alkoholu.

Czy kiedykolwiek osoby z bliskiego otoczenia mówiły, że pijesz zbyt dużo albo zbyt często?

Czy kiedykolwiek były w Twoim życiu takie okresy, kiedy rozważałaś/eś potrzebę ograniczenia swojego picia?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że odczuwałaś/eś wyrzuty sumienia, poczucie winy albo wstyd z powodu swojego picia, jego następstw czy swoich zachowań po wypiciu?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że rano po przebudzeniu, jedną z pierwszych czynności było wypicie alkoholu (także piwa) dla "uspokojenia nerwów" albo w celu zlikwidowania "kaca"?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek chować alkohol przed innymi albo pić po kryjomu?