/

 

2lapki

 

NASI PARTNERZY:

 


 

 


MEDIATORZY
Magdalena Abramowicz

Przedstawiciel Dolnośląskiego Regionalnego Centrum Mediacji. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Szkołę Mediacji w 2006 r. organizowaną przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Od tego roku czynnie zajmuje się mediacjami. Jest mediatorem wpisanym na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów i mediacji dla organizacji pozarządowych, pracowników służb społecznych. W tym zakresie współpracuje ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów.
Zajmuje się mediacjami w sprawach karnych i rodzinnych.
Publikacje:
„Psychopatia, jako przesłanka negatywna do prowadzenia mediacji” w książce „Mediacje w społeczeństwie otwartym” pod redakcją M.Tabernackiej i R.Raszewskiej.
Kontakt tel.: 505 705 425

 

Natalia Najgiebauer

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Kierunek: Prawo. W 2012 r. ukończyła Szkołę Mediacji organizowaną przez Krajowe Centrum Mediacji. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Polskich oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych.
Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr.
Mediuje w sprawach: cywilnych,rodzinnych, gospodarczych. Włada biegle językiem angielskim.
Kontakt: 502 620 855

 

Daria Mielczarek

Absolwentka politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: marketing polityczny), związana z sektorem pozarządowym i branżą HR. Stypendystka międzynarodowego programu dla osób pracujących w obszarze opieki na dziećmi
i młodzieżą, finansowanego ze środków Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec. Absolwentka Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Absolwentka Szkoły Mediacji Krajowego Centrum Mediacji,. Zajmuje się mediacjami w sprawach: cywilnych, rodzinnych i prawa pracy.
Kontakt tel.: 509 186 463

 

Karolina Głazunów

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Administracji, dzięki której zainteresowała się negocjacjami, mediacjami. W 2012 r. ukończyła Szkołę Mediacji organizowaną przez Krajowe Centrum Mediacji. Zajmuje się mediacjami z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
Kontakt tel.: 501 466 684

 

Wojciech Abramowicz

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika. Terapeuta EMDR (trauma, PTSD), Interwent kryzysowy, terapeuta systemowy rodzin, terapeuta uzależnień, specjalista ds przemocy w rodzinie z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup korekcyjnych dla sprawców przemocy. Ukończył Szkołę Mediacji a także warsztat nt.konstruowania ugód, organizowane przez Krajowe Centrum Mediacji w roku 2010. Ukończył Szkolenie Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu mediacji gospodarczych. 
Zajmuje się mediacjami w sprawach gospodarczych, karnych oraz cywilnych. 
Kontakt: tel. 603 783 579  www.wojciechabramowicz.pl