Header image  
ośrodek psychologiczny  
line decor
  STRONA GŁÓWNA  ::  
line decor
   
 

warsztaty i szkolenia

Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów są szkolenia i warsztaty. Podnosimy i rozwijamy na nich kompetencje kadry zarządzającej oraz zespołów Państwa pracowników.Opracowujemy dla Państwa kompleksowe ścieżki kształcenia poszczególnych grup menedżerów i pracowników.

Niektóre projekty szkoleniowe:

Skuteczne sposoby niwelowania stresu

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Trening interpersonalny

Asertywność- trening asertywności

Sztuka argumentacji i rozwiązywania sporów

Mediacje-sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych

Coaching i mentoring, czyli jak zarządzać ludźmi

Umiejętne przywództwo

Warsztaty motywacyjne

Profesjonalna obsługa pacjenta

Umiejętne przywództwo

Autoprezentacja

Warsztaty dla lokalnych liderów aktywizacji zawodowej

Moje miejsce i rola w grupie-budowanie zespołu

Oddziaływanie na ludzi-działania motywujące